เครื่องย้ำสายไฟ

แชร์รหัส / CODE 782765
ชื่อเครื่องจักร   / COMMODITY Multi Cable Tool
ผู้ผลิต   / MANUFACTURER Izumi
รุ่น   / MODEL REC-Li250M
Crimping   Range 14 to 250mm2 Solderless Terminal
7.5 to 240mm2 T-Connection
8 to 200mm2 Hexagonal Compression
Output 127kN
Output   Voltage 14.4DC
Battery   Charge time 40min (100% Capacity)
Battery   Charger Input 100-240V AC   (50/60Hz)
145VA(100V) - 148VA(240V)
Dimension   W*L*H (mm) 341*246*73
Weight   (kg) 4.3 (Less Battery)รหัส / CODE 782765
ชื่อเครื่องจักร   / COMMODITY Multi Cable Tool
ผู้ผลิต   / MANUFACTURER Izumi
รุ่น   / MODEL REC-Li250M
Crimping   Range 14 to 250mm2 Solderless Terminal
7.5 to 240mm2 T-Connection
8 to 200mm2 Hexagonal Compression
Output 127kN
Output   Voltage 14.4DC
Battery   Charge time 40min (100% Capacity)
Battery   Charger Input 100-240V AC   (50/60Hz)
145VA(100V) - 148VA(240V)
Dimension   W*L*H (mm) 341*246*73
Weight   (kg) 4.3 (Less Battery)