ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชี(ด้านจ่าย) ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

- ตรวจสอบความถูกต้องใบสำคัญการตั้งหนี้พร้อมเอกสารประกอบที่ได้รับจากสาขา

- บันทึกใบสำคัญการตั้งหนี้ (AP Voucher) และเตรียมทำจ่าย เช่น ค่าเช่าที่ระบบสาธารณุปโภค เป็นต้น

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายพนักงานและเตรียมทำจ่าย

- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง ค่าซื้อสินค้าและเครื่องจักรจากบริษัทในเครือ ทั้งบันทึกบัญติดตาม ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีจาก Suppliers

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ (Input Tax Report) และทำรายงานกระทบยอดภาษีซื้อที่รายงานกับบัญชีแยกประเภท (GL)

- ทำรายงานควบคุมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยประกันรายปี บันทึกการตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน

- ตรวจเช็คบัญชีและจัดทำรายงานเพื่อการปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และ ประจำปี

- ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอคืนภาษีของบริษัทแต่ละปี

- ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 25- 30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 3. มีประสบการณ์บัญชีด้านจ่ายอย่างน้อย 2 ปี
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 6. มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โปรแกรมบัญชี
 7. สามารถใช้โปรแกรม Excel และ Word ได้เป็นอย่างดี
 8. เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และ ทัศนคติดี

สวัสดิการบริษัท

1.ชุดพนักงาน (หลังจากผ่านทดลองงาน)

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หัก3% สมทบ3%)

3.ประกันสุขภาพกลุ่ม (ส่วนที่เกินจากการเคลมประกันกลุ่มสามารถเบิกกับบริษัทได้ 50%)

4.ตรวจสุขภาพประจำปี

5.โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับประกอบการ (2ครั้ง/ปี)

6.ปรับเงินเดือนประจำปี

7.วันลา

- ลากิจ  5 วัน  (ปีแรกเฉลี่ยตามวันที่เริ่มงาน)

- ลาพักร้อน6วัน (หลังจากอายุงานครบ 1 ปี)

- ลาป่วยตามจริงบริษัทจ่ายค่าจ้างไม่เกิน30วัน (ตามกฎหมายกำหนด)

- ลาจัดการงานศพ 3วัน

- วันหยุดตามประเพณี

8.ท่องเที่ยวประจำปี /งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

9.เบี้ยเลี้ยงพิเศษทำงานช่วงวันหยุดสงกรานต์/ปีใหม่

10.งบสำหรับสัมมนา ปีละ 9,000 บาท  (อายุงานเกิน 1 ปีขึ้นไป)

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ฟร้อนท์ ประจำสาขามาบตาพุด สาขาสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

- ควบคุมการปล่อยเช่าสินค้า ตั้งแต่ กระบวนการส่ง ถึง กระบวนการรับสินค้าคืน

- ตรวจสอบตารางการใช้งานสินค้าเช่า และ จัดสรรสินค้าเช่าให้ตรงตามออร์เดอร์ของการตลาด

- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรทั้งในสาขาและต่างสาขา(ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขนส่ง)

 - จัดทำใบงาน เช่น ใบส่งสินเค้าเช่า ใบรับคืนสินค้าเช่า ใบทรานเฟอร์สินค้าเช่าจากต่างสาขา เป็นต้น

- ควบคุมและตรวจนับสต๊อกสินค้าเช่า สินค้าขาย และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ พร้อมรายงานผล

- ติดต่อประสานงานกับบริษัทซัพพลายเออร์ ด้านการเช่าช่วงต่อสินค้า ด้านขนส่ง รวมถึงจัดทำเอกสาร purchase Order ให้กับซัพพลายเออร์ดังกล่าว

- บันทึกข้อมูลต้นทุนของซัพพลายเออร์ดังกล่าวในระบบบัญชีสำเร็จรูปของบริษัท

 ***หมายเหตุ สินค้าเช่า คือ เครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 - 33 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรม Excel และ Word ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานเองได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีรถรับส่ง
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีความรอบคอบ อดทน มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
 6. มีประสบการณ์การทำงานด้านประสานงานขาย อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 7. เป็นผู้ที่สามารถแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการบริษัท

1.ชุดพนักงาน (หลังจากผ่านทดลองงาน)

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หัก3% สมทบ3%)

3.ประกันสุขภาพกลุ่ม (ส่วนที่เกินจากการเคลมประกันกลุ่มสามารถเบิกกับบริษัทได้ 50%)

4.ตรวจสุขภาพประจำปี

5.โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับประกอบการ (2ครั้ง/ปี)

6.ปรับเงินเดือนประจำปี

7.วันลา

- ลากิจ  5 วัน  (ปีแรกเฉลี่ยตามวันที่เริ่มงาน)

- ลาพักร้อน6วัน (หลังจากอายุงานครบ 1 ปี)

- ลาป่วยตามจริงบริษัทจ่ายค่าจ้างไม่เกิน30วัน (ตามกฎหมายกำหนด)

- ลาจัดการงานศพ 3วัน

- วันหยุดตามประเพณี

8.ท่องเที่ยวประจำปี /งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

9.เบี้ยเลี้ยงพิเศษทำงานช่วงวันหยุดสงกรานต์/ปีใหม่

10.งบสำหรับสัมมนา ปีละ 9,000 บาท  (อายุงานเกิน 1 ปีขึ้นไป)

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำสาขาสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

- ซ่อมเครื่องจักร

- เดินทางออกไปซ่อมเครื่องจักรที่หน้างานลูกค้า / ตรวจสอบสภาพ  เครื่องจักรประจำเดือน

- เก็บรักษา ล้างทำความสะอาด ทาสี ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

- ตรวจเช็คสต๊อกเครื่องจักร

- จัดทำรายงานสภาพเครื่องจักร รวม ถึง ใบเสนอราคาค่าซ่อมเครื่องจักร

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 1. เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป (สาขา เครื่องยนต์ / ไฟฟ้า )
 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 4. มีประสบการณ์ด้านซ่อมเครื่องยนต์หรือระบบไฮดรอลิค ไฟฟ้า รถยนต์ รถยก อย่างน้อย 1 ปี
 5. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
 6. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ออกซ่อมเครื่องจักรเสีย / อบรมลูกค้า)
 7. หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องจักร เช่น รถแบคโฮ รถบด รถกระเช้า รถโฟค์ลิฟท์ เครื่องปั่นไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการบริษัท

1.ชุดพนักงาน (หลังจากผ่านทดลองงาน)

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หัก3% สมทบ3%)

3.ประกันสุขภาพกลุ่ม (ส่วนที่เกินจากการเคลมประกันกลุ่มสามารถเบิกกับบริษัทได้ 50%)

4.ตรวจสุขภาพประจำปี

5.โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับประกอบการ (2ครั้ง/ปี)

6.ปรับเงินเดือนประจำปี

7.วันลา

- ลากิจ  5 วัน  (ปีแรกเฉลี่ยตามวันที่เริ่มงาน)

- ลาพักร้อน6วัน (หลังจากอายุงานครบ 1 ปี)

- ลาป่วยตามจริงบริษัทจ่ายค่าจ้างไม่เกิน30วัน (ตามกฎหมายกำหนด)

- ลาจัดการงานศพ 3วัน

- วันหยุดตามประเพณี

8.ท่องเที่ยวประจำปี /งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

9.เบี้ยเลี้ยงพิเศษทำงานช่วงวันหยุดสงกรานต์/ปีใหม่

10.งบสำหรับสัมมนา ปีละ 9,000 บาท  (อายุงานเกิน 1 ปีขึ้นไป)

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำสาขาชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

-รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า กรณี  Walk in โทรศัพท์ หรือ ทางอีเมล์

- รับคำสั่งซื้อจากการตลาด และประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเช่าสินค้า

- จัดทำใบเสนอราคา

- ดำเนินการขออนุมัติเปิดลูกค้าใหม่ลงในระบบสำเร็จรูปของบริษัท

- อัพเดทสถานะการเช่าของลูกค้าในระบบ  รวมถึงการคอนเฟิร์มงานส่งและรับคืนสินค้าเช่า ในแต่ละวัน

- ติดตามเอกสารที่จำเป็นในการการวางบิล หรือการตลาด กับทางลูกค้า

- กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 24-28 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 3. มีประสบการณ์ด้านประสานงานขายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 4. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานเองได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีรถรับส่ง
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 6. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 7. เป็นผู้มีทักษะด้านการประสานงาน เจรจา ต่อรอง
 8. เป็นผู้มีบุคลิกกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส
 9. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

สวัสดิการบริษัท

1.ชุดพนักงาน (หลังจากผ่านทดลองงาน)

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หัก3% สมทบ3%)

3.ประกันสุขภาพกลุ่ม (ส่วนที่เกินจากการเคลมประกันกลุ่มสามารถเบิกกับบริษัทได้ 50%)

4.ตรวจสุขภาพประจำปี

5.โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับประกอบการ (2ครั้ง/ปี)

6.ปรับเงินเดือนประจำปี

7.วันลา

- ลากิจ  5 วัน  (ปีแรกเฉลี่ยตามวันที่เริ่มงาน)

- ลาพักร้อน6วัน (หลังจากอายุงานครบ 1 ปี)

- ลาป่วยตามจริงบริษัทจ่ายค่าจ้างไม่เกิน30วัน (ตามกฎหมายกำหนด)

- ลาจัดการงานศพ 3วัน

- วันหยุดตามประเพณี

8.ท่องเที่ยวประจำปี /งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

9.เบี้ยเลี้ยงพิเศษทำงานช่วงวันหยุดสงกรานต์/ปีใหม่

10.งบสำหรับสัมมนา ปีละ 9,000 บาท  (อายุงานเกิน 1 ปีขึ้นไป)

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

Sale & Marketing ประจำสาขา สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,รังสิต, บ่อวิน, มาบตาพุด

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

- ทำยอดตามเป้าหมายของบริษัทฯ

- วางแผนการทำการตลาดและออกพบลูกค้าแนะนำสินค้าของบริษัท

- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายการตลาดเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

- จัดทำรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี เพศหญิง
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 4. มีประสบการณ์งานขายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านงานขายกับลูกค้าที่อยู่ในโซนมาบตาพุด
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 6. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์มีทักษะการสื่อสารและการเจรจา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 7. มีรถส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการออกตลาดได้

สวัสดิการบริษัท

1.ชุดพนักงาน (หลังจากผ่านทดลองงาน)

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หัก3% สมทบ3%)

3.ประกันสุขภาพกลุ่ม (ส่วนที่เกินจากการเคลมประกันกลุ่มสามารถเบิกกับบริษัทได้ 50%)

4.ตรวจสุขภาพประจำปี

5.โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับประกอบการ (2ครั้ง/ปี)

6.ปรับเงินเดือนประจำปี

7.วันลา

- ลากิจ  5 วัน  (ปีแรกเฉลี่ยตามวันที่เริ่มงาน)

- ลาพักร้อน6วัน (หลังจากอายุงานครบ 1 ปี)

- ลาป่วยตามจริงบริษัทจ่ายค่าจ้างไม่เกิน30วัน (ตามกฎหมายกำหนด)

- ลาจัดการงานศพ 3วัน

- วันหยุดตามประเพณี

8.ท่องเที่ยวประจำปี /งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

9.เบี้ยเลี้ยงพิเศษทำงานช่วงวันหยุดสงกรานต์/ปีใหม่

10.งบสำหรับสัมมนา ปีละ 9,000 บาท  (อายุงานเกิน 1 ปีขึ้นไป)

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

รับสมัครโอเปอร์เรเตอร์ขับเครื่องจักร 10 อัตรา (ด่วน)

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

1. ขับเครื่องจักรที่ไซต์งาน เช่น สกายมาสเตอร์, รถแบ็คโฮ, รถโฟล์คลิฟต์, รถบูมลิฟต์
2. ตรวจเช็คและดูแลความสะอาดเครื่องจักรที่ขับเป็นประจำ
3. แจ้งซ่อมเครื่องจักร, แจ้งเช็คระยะเครื่องจักรตามกำหนดรอบ
4. เขียนใบงานบันทึกการทำงานแบบ รายวัน / รายเดือน ส่งให้บริษัทฯ
5. ช่วยงานช่างซ่อมเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องจักร
6. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของโอเปอร์เรเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน (บริษัทฯมีฝึกอบรมให้)
4. มีความสามารถขับรถบูมลิฟต์, รถแบ็คโฮ, รถโฟล์คลิฟต์ฯได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ท.2 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
7. มีใจรักในงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
8. มีรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ส่วนตัว

สวัสดิการบริษัท

1. ชุดยูนิฟอร์ม
2. อพาร์ทเม้นท์สำหรับให้พนักงานพักที่บริษัทฯ และไซต์งานที่ปฏิบัติงาน
3. มีรถรับส่งระหว่างบริษัทฯ ไปไซต์งาน

เงินเดือน (บาท) : ค่าจ้างรายวัน (บาท) : 1. มีความสามารถขับเครื่องได้ : 900-1,000 บาท / วัน 2. สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่มีประสบการณ์ : 800 บาท / วัน