ขั้นตอนและเอกสารสำหรับลูกค้าใหม่

ลูกค้าที่ประสงค์จะเช่าเครื่องจักรกับบริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเช่าครั้งแรก จะต้องชำระเงินเป็นเงินสด (หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร) เท่านั้น เมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และตกลงราคากันเป็นที่เเรียบร้อยแล้ว การส่งเครื่องจักร สำหรับลูกค้าเงินสด จะมีขั้นตอนดังนี้

1). เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดได้รับออเดอร์และยืนยันการสั่งสินค้าจากทางลูกค้า (ลูกค้าเงินสด)
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดให้แผนกบัญชีทำใบสรุปยอดให้ เพื่อส่งให้ลูกค้าชำระเงินก่อนรับสินค้า
3) เมื่อลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พนักงานบัญชีทำการตรวจสอบยอดเงิน และทำการส่งออเดอร์ให้พนักงานขนส่งดำเนินการต่อไป

เอกสารที่จำเป็นสำหรับลูกค้าใหม่

1. หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

2. ภพ. 20