ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานควบคุมเครื่องจักร

We will dispatch and educate operators for machine operation. High-quality operators can be dispatched by managing at a specialized company

เราส่งมอบพนักงานควบคุมเครื่องจักรที่ถูกอบรมและให้ความรู้มาอย่างดีในการบังคับควบคุมเครื่องจักร ด้วยการดูแลจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญ ทำให้พนักงานควบคุมเครื่องจักรของเรามีประสิทธิภาพสูง

 

Operator Training Center
ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานควบคุมเครื่องจักร

Only those who pass the education program created in cooperation with the manufacturer are dispatched to the site. We are also working to improve our skills by developing a career advancement system

เฉพาะผู้ที่สอบผ่านโปรแกรมอบรมที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับผู้ผลิตเท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังไซต์งาน นอกจากนี้เรายังทำงานเพื่อพัฒนาทักษะของเราโดยการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพ