ร่วมงานกับเรา

Sale & Marketing ( Samutprakarn Branch) 2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

- ทำยอดตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- วางแผนการทำการตลาดและออกพบลูกค้า แนะนำสินค้าของบริษัท
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายการตลาดเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
- จัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 - 33 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานขายการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์มีทักษะการสื่อสารและการเจรจา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
- มีรถส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการออกตลาดได้

สวัสดิการบริษัท

- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

Sale & Marketing ( Bowin Branch) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

- ทำยอดตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- วางแผนการทำการตลาดและออกพบลูกค้า แนะนำสินค้าของบริษัท
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายการตลาดเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
- จัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 - 33 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานขายการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์มีทักษะการสื่อสารและการเจรจา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
- มีรถส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการออกตลาดได้

สวัสดิการบริษัท

- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

Sale & Marketing ( Chonburi Branch) 2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

- ทำยอดตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- วางแผนการทำการตลาดและออกพบลูกค้า แนะนำสินค้าของบริษัท
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายการตลาดเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
- จัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 - 33 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานขายการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์มีทักษะการสื่อสารและการเจรจา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
- มีรถส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการออกตลาดได้

สวัสดิการบริษัท

- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

Sale & Marketing ( Samutsakorn Branch) 2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดงาน

- ทำยอดตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- วางแผนการทำการตลาดและออกพบลูกค้า แนะนำสินค้าของบริษัท
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายการตลาดเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
- จัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 - 33 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานขายการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์มีทักษะการสื่อสารและการเจรจา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
- มีรถส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการออกตลาดได้

สวัสดิการบริษัท

- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

โอเปอร์เรเตอร์ขับเครื่องจักร 5 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ขับเครื่องจักรที่ไซต์งาน เช่นสกายมาสเตอร์, รถแบ็คโฮ, รถโฟล์คลิฟต์, รถบูมลิฟต์
- ตรวจเช็คและดูแลความสะอาดเครื่องจักรที่ขับเป็นประจำ
- แจ้งซ่อมเครื่องจักร, แจ้งเช็คระยะเครื่องจักรตามกำหนดรอบ
- เขียนใบงานบันทึกการทำงานแบบ รายวัน / รายเดือน ส่งให้บริษัทฯ
- ช่วยงานช่างซ่อมเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องจักร
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของโอเปอร์เรเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน (บริษัทฯมีฝึกอบรมให้)
- มีความสามารถขับรถบูมลิฟต์, รถแบ็คโฮ, รถโฟล์คลิฟต์ฯได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ท.2 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- มีใจรักในงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ส่วนตัว

สวัสดิการบริษัท

- ชุดยูนิฟอร์ม
- อพาร์ทเม้นท์สำหรับให้พนักงานพักที่บริษัทฯ และไซต์งานที่ปฏิบัติงาน
- มีรถรับส่งระหว่างบริษัทฯ ไปไซต์งาน
- ค่าเดินทาง (เบิกได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)

เงินเดือน (บาท)

1. มีความสามารถขับเครื่องจักรได้ : 900 บาท / วัน
2. สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่มีประสบการณ์ : 800 บาท / วัน