ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชีด้านAP ประจำสำนักงานใหญ่ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบความถูกต้องใบสำคัญการตั้งหนี้พร้อมเอกสารประกอบที่ได้รับจากสาขา
2. บันทึกใบสำคัญการตั้งหนี้ (AP Voucher) และเตรียมทำจ่าย เช่น ค่าเช่าที่ดิน ระบบสาธารณุปโภค เป็นต้น
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายพนักงานและเตรียมทำจ่าย
4. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง ค่าซื้อสินค้าและเครื่องจักรจากบริษัทในเครือพร้อมทั้งบันทึกบัญชี
5. ติดตามใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีจาก Suppliers
6. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (Input Tax Report) และทำรายงานกระทบยอดภาษีซื้อที่รายงานกับบัญชีแยกประเภท (GL)
7. ทำรายงานควบคุมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยประกันรายปี บันทึกการตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน
8. ตรวจเช็คบัญชีและจัดทำรายงานเพื่อการปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และประจำปี
9. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอคืนภาษีของบริษัทแต่ละปี
10. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย / ชาย อายุตั้งแต่ 25 - 33 ปี
- จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการด้านบัญชีAP อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถสื่อสารภาษณอังกฤษได้จะมิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีความถนัดทางด้านโปรแกรม Excel

สวัสดิการบริษัท

-ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรอองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง

เงินเดือน (บาท) : 16,000-22,000

Sale&Marketing (ประจำสาขาสมุทรปราการ) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

- ทำยอดตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- วางแผนการทำการตลาดและออกพบลูกค้า แนะนำสินค้าของบริษัท
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายการตลาดเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
- จัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / ชาย อายุตั้งแต่ 25 - 33 ปี
- เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานขายการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์มีทักษะการสื่อสารและการเจรจา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
- มีรถส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการออกตลาดได้

สวัสดิการบริษัท

-ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรอองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง

เงินเดือน (บาท) : (ตามตกลง)

วิศกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร (ประจำศูนย์ซ่อมเครื่องจักรชลบุรี) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรให้เช่าสำหรับใช้ในงานก่อสร้างของบริษัท เช่นรถกระเช้า,รถบด,เครื่องปั่นไฟ,Forklift,รถบรรทุกติดเครน,รถขุด ฯลฯ และลงนามในเอกสารตรวจสอบและทดสอบ
- ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยของเครื่องจักร
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุตั้งแต่ 27 ปี - 45 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับ สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ-ทดสอบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- มีใบอนุญาตขับขึ่รถยนต์ส่วนบุคคล
- มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความสามารถในการควบคุมจัดการงานเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบ

เงินเดือน (บาท) : (ตามตกลง)