ร่วมงานกับเรา

วิศกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร (ประจำศูนย์ซ่อมเครื่องจักรชลบุรี) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรให้เช่าสำหรับใช้ในงานก่อสร้างของบริษัท เช่นรถกระเช้า,รถบด,เครื่องปั่นไฟ,Forklift,รถบรรทุกติดเครน,รถขุด ฯลฯ และลงนามในเอกสารตรวจสอบและทดสอบ
2. ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยของเครื่องจักร
3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 27 ปี - 45 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับ สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ-ทดสอบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- มีใบอนุญาตขับขึ่รถยนต์ส่วนบุคคล - มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความสามารถในการควบคุมจัดการงานเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบ

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

Sale & Marketing (พนักงานการตลาด) ประจำสาขารังสิต 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1. ทำยอดตามเป้าหมายของบริษัทฯ
2. วางแผนการทำการตลาดและออกพบลูกค้าแนะนำสินค้าของบริษัท
3. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายการตลาดเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
5. จัดทำรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
- จบปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ขายเครื่องจักรหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 1-7 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการบริษัท

- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรอองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าเสื่อมรถ

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

Sale & Marketing (พนักงานการตลาด) ประจำสาขาระยอง 1 ตำแหน่ง (ภาษาจีน)

รายละเอียดงาน

1. ทำยอดตามเป้าหมายของบริษัทฯ
2. วางแผนการทำการตลาดและออกพบลูกค้าแนะนำสินค้าของบริษัท
3. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายการตลาดเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
5. จัดทำรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
- จบปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ขายเครื่องจักรหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงโรงงานปิโตรเคมี 1-7 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการบริษัท

- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรอองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าเสื่อมรถ

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

Sale & Marketing (พนักงานการตลาด) ประจำสาขามาบตาพุด 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1. ทำยอดตามเป้าหมายของบริษัทฯ
2. วางแผนการทำการตลาดและออกพบลูกค้าแนะนำสินค้าของบริษัท
3. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายการตลาดเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
5. จัดทำรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
- จบปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ขายเครื่องจักรหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงโรงงานปิโตรเคมี 1-7 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการบริษัท

- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรอองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าเสื่อมรถ

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ฟร้อนท์ ประจำสาขามาบตาพุด 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบตารางการใช้งานสินค้าเช่า และ จัดสรรสินค้าเช่าให้ตรงตามออร์เดอร์ของการตลาด
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กร
3. จัดทำใบงาน เช่น ใบส่งสินเค้าเช่า ใบรับคืนสินค้าเช่า ใบทรานเฟอร์สินค้าเช่าจากต่างสาขา เป็นต้น
4. ควบคุมและตรวจนับสต๊อกสินค้าเช่า สินค้าขาย และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ พร้อมรายงานผล
5. ติดต่อประสานงานกับบริษัทซัพพลายเออร์ จัดทำเอกสาร purchase Order
6. บันทึกข้อมูลต้นทุนของซัพพลายเออร์ดังกล่าวในระบบบัญชีสำเร็จรูปของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 - 30 ปี
- จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า, ประสานงานขาย, งานจัดการเอกสาร 1- 3 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการบริษัท

-ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรอองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

เจ้าหน้าที่บัญชีด้าน AR ประจำสำนักงานใหญ่ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบหน้าที่ด้านลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทในเครือ
2. งานด้านบันทึกข้อมูลบัญชีลงในระบบบัญชี เช่น บัญชีรายได้และลูกหนี้
ต้นทุนขายสินค้า รวมถึงการนำเข้าข้อมูลรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการขาย 3. ตรวจสอบเอกสารการคืนเงินลูกค้าและทำรายงานบัญชีเงินรอคืนลูกค้า
4. บันทึกและจัดทำรายงานรายการเงินฝากธนาคารจากลูกค้าที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกค้ารายใด
5. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีขายประจำเดือน กระทบยอดภาษีขาย ยืนยันยอดคงเหลือลูกหนี้/เจ้าหนี้ สรุปสินค้าคงเหลือ รายงานกระทบยอดรายได้ตาม ภ.พ.30 กับบัญชีแยกประเภท
6. ตรวจสอบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ) ที่ได้ถูกหักจากลูกค้าและอื่น ๆ
7. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และลูกหนี้ 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 - 32 ปี
- จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีความถนัดทางด้านโปรแกรม Excel

สวัสดิการบริษัท

-ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- กองทุนสำรอองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง