ศูนย์บำรุงเครื่องจักร

ศูนย์บำรุงเครื่องจักร

In order to supply high-quality rental products, faulty machines are intensively repaired at the machine center.

บริษัทของเรามีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยทำหน้าที่รับเครื่องจักรชำรุดจากสาขาต่างๆเข้ารับการซ่อมแซม บำรุงรักษา มุ่งเน้นให้บริการเครื่องจักรคุณภาพสูงแก่ลูกค้า

-Machine Center is located in Chonburi Prefecture, apart 60km from Central Bangkok.
-Since FEB 2018
-Total operating area reaches 32,000㎡.
-Employee 36 person

- ศูนย์บำรุงเครื่องจักร ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี ห่างจากตัวกรุงเทพฯ 60 กิโลเมตร
- เปิดทำการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561
- บนพื้นที่กว่า 32,000 ตรม.
- รวมพนักงานทั้งหมด 36 คน

RTC has executed concentrated machine maintenance and repairs for broken down machines in Machine Center to offer high quality products.

บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสำคัญมุ่งเน้นไปที่การซ่อมบำรุงเครื่องจักร และซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อส่งมอบเครื่องจักรคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า

 

About Machine Center

Centralized management by Machine Cente

Sections are divided for each machine, and repairs, quality control, and machine life extension are performed by specialized staff. Efficient and highly specialized maintenance is possible by dividing sections

ในการควบคุมคุณภาพและการซ่อมแซมเครื่องจักร เราได้มีการแบ่งแผนกตามประเภทเครื่องจักร ซึ่งแต่ละแผนกจะถูกดูแลโดยพนักงานผู้มีความเชี่ยวชาญในตัวเครื่องจักรเป็นอย่างดี ทำให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- ศูนย์บำรุงเครื่องจักร ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี ห่างจากตัวกรุงเทพฯ 60 กิโลเมตร
- เปิดทำการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561
- บนพื้นที่กว่า 32,000 ตรม.
- รวมพนักงานทั้งหมด 36 คน

RTC has executed concentrated machine maintenance and repairs for broken down machines in Machine Center to offer high quality products.

บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสำคัญมุ่งเน้นไปที่การซ่อมบำรุงเครื่องจักร และซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อส่งมอบเครื่องจักรคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า

Section Information

Aerial Work Platform

Lifting machines inspection with the only testing machine in Thailand เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีเครื่องทดสอบแม่แรง, รอก

Since chain hoists, jacks, etc. handle heavy objects, damage will result in an accident. We voluntarily conduct tests before leaving the warehouse and provide only acceptable products.

เนื่องจากรอกโซ่, แม่แรง ฯลฯ ใช้ยกของหนัก หากมีการชำรุดเสียหายจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เราจึงอาสาทดสอบเครื่องจักรก่อนออกจากโกดังและส่งมอบให้ลูกค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้

Using a dedicated inspection device, the lifting equipment (chain block, jack) is subjected to a rated load for inspection. It is possible to prove that the maximum capability is being demonstrated and the operating state of the safety device.

ใช้เครื่องทดสอบสำหรับอุปกรณ์ยกโดยเฉพาะ (รอกโซ่, แม่แรง) ภายใต้น้ำหนักสูงสุดที่ตัวเครื่องจักรรับได้ในการทดสอบ ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด และสถานะความปลอดภัยชองอุปกรณ์ จะสามารถรับรองได้จากเครื่องทดสอบนี้


Special Machine Control Center (SMCC)

Products with a lot of accessories and products that require calibration management are difficult to manage in each branch.

บริษัทของเรามีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อดูแล และเน้นการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือเฉพาะทาง ซึ่งมีชิ้นส่วนที่หลากหลาย รวมทั้งต้องมีการสอบเทียบเป็นประจำSurvey Equipment
Need to Calibration on once a year
Electric Tools
Need to any attachment or accessorie