การอบรมความปลอดภัยสำหรับลูกค้า


Safety workshops are held regularly to ensure safe use of aerial work platforms, excavators, forklifts, and Mini Cranes.
This is not just a course on how to operate, but a class for safe use.

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งาน Backhoe, Forklift, Mini-crawler Crane และเครื่องจักรสำหรับทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย บริษัทของเรามีการจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยเป็นประจำ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การสอนบังคับและ วิธีใช้งานเครื่องจักรเท่านั้น แต่เป็นการสอนการใช้งานเครื่องจักรอย่างไรให้ปลอดภัย