บันไดทรงเอแบบกว้าง

แชร์รหัส/ Code 782647
ชื่อเครื่องจักร/Commodity Handrail   for Wide Stepladder
ผู้ผลิต/Manufacturer Alinco
รุ่น/Model CSRR183
ขนาด (มม.) / WxH Dimension (mm) 1300 x   998
น้ำหนัก (มม.) / Weight (kg) 4.1