เต่าลาก ขนาด 2~24 ตัน

แชร์รหัส /Code 782810 782815 782820 781828 782825 781826 782807 781809
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Machine Roller 2t Machine Roller 3t Machine Roller 5t Machine Roller 5t Drivr Type Machine Roller 10t Steel Machine Roller 10t Urethane Machine Roller 18t Urethane Machine Roller 24t Steel
ผู้ผลิต / Manufacturer Masada Eagle Tir Corporation Masada Eagle Tir Corporation Masada Eagle Eagle Masada Tir Corporation OMAR STAR OMAR STAR
รุ่น / Model MUW-2S UW-2E W-2UA MUW-3S UW-3E W-3UA MUW-5S UW-5E UWD-5E MUW-10S WS-10U HHCT-18 HHCT-24
น้ำหนักยก (ตัน)/ Capacity (t) 2 2 2 3 3 3 5 5 5 10 10 18 24
แท่นหมุน / Roller ขนาด (มม.) / Dimentions (mm) 60 x 80 65 x 75 65 x 75 80 x 80 75 x 90 75 x 90 100 x 125 100 x 110 75 X 85 100 x 125 105 x 120 - -
จำนวนชิ้น / Q'ty 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 16
ขนาด (มม.) / Dimention
(mm)
W 276 330 330 310 350 350 355 400 370 285 425 355 355
H 80 85.5 84 105 95.5 94 128 125 105 128 129 103 103
L 195 214 214 195 244 244 285 284 301 355 295 480 480
∅T 115 x 115 150 150 155 x 155 150 150 0 180 180 185 240 160 160
M 20 16 16 20 16 16 20 20 20 20 20 - -
∅S - 26 26 - 26 26 - 26 26 - 31 - -
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 11 13 13 14.9 17 17 31 31.5 19.5 37 35 45 64
หมายเหตุ / Remarks   with Handle with Handle   with Handle with Handle   with Handle with Handle   with Handle PU Wheel Steel Wheel