รถยก 2.5 ตัน

แชร์รหัส / Code 781253 781248 781249
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Forklift 2.5t B/S Forklift 2.5t/S Forklift 2.5t/S 5m
ผู้ผลิต / Manufacturer Nichiyu Mitsubishi Nishiyu Mitsubishi Mitsubishi
รุ่น / Model FB25PN-75-400MS FB25CA FB25PN-75C-300SF FD25NT FD25NT
ประเภทเชื้อเพลิง / Fuel Type - - - Diesel Diesel
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) / Fuel Tank Capacity (L) - - - 66 66
การทำงาน / Performance น้ำหนักบรรทุก (กก.) / Rated Capacity (kg) 2,150 2,500 2,350 2,500 2,500
ศูนย์กลางโหลด (มม.) / Load Center (mm) 500 500 500 500 500
ยกได้สูงสุด (มม.) / Lift Height (mm) 4,000 3,000 3,000 3,000 5,000
เสา / Mast Full free Triple mast 4m 3m/2 stage mast 3m/2 stage mast 3m/2 stage mast 5m/ 3 stage mast
ความสูงยกตามสบาย (มม.) / Free Lift (mm) 1,880 150 1,130 145 1,250
ขนาด / Dimensions *ความยาว (มม.) / Length (mm) 2,395 2,275 2,275 2,560 2,560
ความกว้าง (มม.) / Width (mm) 1,535 1,175 1,175 1,150 1,150
**ความสูง (มม.) / Height (mm) 2,110 2,110 2,110 2,074 2,270
น้ำหนักตัวรถ (กก.) /Tare Weight (kg) 4,200 4,185 4,185 3,710 4,320
ความสามารถในการไต่ความชัน / Max. Gradeability เมื่อยกของเต็มพิกัด / Full Load - - - 17.2 17.2
รถเปล่า / No Load 9.1 at 1.5 km/h and over 9.1 at 1.5 km/h and over 9.1 at 1.5 km/h and over - -
ประเภทของชาร์จเจอร์ / Charger type  Inside Charger 3Ph 220V Need 10KVA step down Inside Charger 3Ph 220V Need 10KVA step down Inside Charger 3Ph 220V Need 10KVA step down - -
หมายเหตุ / Remarks Front Double tire Side-shifter Side-shifter Side-shifter Side-shifter

* ความยาวทั้งหมดจนถึงสุดปลายงา / Overall Length to Fork Face
** จากเสาหรือหลังคาด้านบน ไม่ว่าอันไหนสูงกว่าก็ตาม / Mast or Overhead Guard, whichever is higher

Standard Fork size (mm) 
Forklift 1.5t               1,200
Forklift 2.5t               1,500