เครื่องตบดิน 100kg (ดีเซล)

แชร์รหัส / Code 782524
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Plate Compactor 90kg (Diesel)
ผู้ผลิต / Manufacturer Mikasa
รุ่น / Model MVC-T100D
ขนาด (มม.) / Dimensions (mm) A 1,100
B 650
C 950
ขนาดแผ่นกระแทก (มม.) /Plate Size (mm) D 525
E 500
ความถี่การสั่น / Vibrating Frequency  100Hz (6,000 v.p.m)
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (สูงสุด) / Centrifugal Force (Max) 15.0 kN (1,530kgf)
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด/Max Travel Speed 25m/min
ความจุถังน้ำมัน / Fuel Tank Capacity (L) Diesel
น้ำหนัก(กก.) / Weight (kg) 103