รถกระเช้าบุคคล 4.7

แชร์Code รหัส 781740
Commodity ชื่อเครื่องจักร Manlift 4.7 B
Manufacturer ผู้ผลิต JLG
Model รุ่น 15MVL
(A) Working height maximum (m) ระดับความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 6.7
Platform height maximum (m) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 4.7
Stowed Height (m) ความสูง ขณะพับเก็บ (ม.) 1.9
Length (m) ความยาวทั้งหมด (ม.) 1.3
Width (m) ความกว้าง (ม.) 0.7
Lift Capacity (kg) น้ำหนักที่รับได้ (กก.) 230
Power source พลังงานที่ใช้ 100 A/hr AGM x2
Weight (kg) น้ำหนักรถ (กก.) 1,110