การอบรมความปลอดภัยสำหรับลูกค้า


Safety workshops are held regularly to ensure safe use of aerial work platforms, excavators, forklifts, and Mini Cranes.
This is not just a course on how to operate, but a class for safe use.

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งาน Backhoe, Forklift, Mini-crawler Crane และเครื่องจักรสำหรับทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย บริษัทของเรามีการจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยเป็นประจำ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การสอนบังคับและ วิธีใช้งานเครื่องจักรเท่านั้น แต่เป็นการสอนการใช้งานเครื่องจักรอย่างไรให้ปลอดภัย
ประกาศมาตรการในการจัดอบรม Safety Training ช่วง Covid-19 ระบาด /安全教育について
 1. เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดในสถานที่แออัด การอบรมจะจัดครั้งละไม่เกิน 10 คน
  密集を防ぐため1回の講習は10人までとさせていただきます
 2. ขณะอบรมจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่สวมหน้ากาก ทางบริษัทขอปฏิเสธไม่อนุญาตให้เข้าอบรม
  受講中は必ずマスクを着用してください マスク着用がされない場合は受講をお断りする場合がございます
 3. ในวันอบรม หากผู้เข้าอบรมวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ทางบริษัทขอปฏิเสธไม่อนุญาตให้เข้าอบรม
  当日37.5度以上の熱がある方は受講をお断りさせていただきます
 4. ก่อนเริ่มอบรมจะต้องมีการล้างมือฆ่าเชื้อทุกครั้ง
  受講前に消毒をしていただきます